Τμήμα Πληροφορικής - Πρακτική Άσκηση ΦοιτητώνΕυρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2007-13
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
 • Τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής
  Τηλέφωνο Tηλ. 210-5385312
  Fax Fax: 210-5910975
  Email Email: pliroforiki@teiath.gr

 • Την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
  Πρόεδρος : Δημήτρης Κεχαγιάς, Καθηγητής, dkehayas@teiath.gr
  Μέλος : Αντώνης Μπόγρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, abogris@teiath.gr
  Μέλος : Ιωάννης Βογιατζής, Επίκουρος Καθηγητής, voyageri@teiath.gr