Τμήμα Πληροφορικής - Πρακτική Άσκηση ΦοιτητώνΕυρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2007-13
Επωνυμία:   *
Α.Φ.Μ.:   *
Ιστοσελίδα: 
Διεύθυνση:   *
Πόλη:   *
Είδος Επιχείρησης / Οργανισμού:   *
Τομέας Δραστηριότητας:   *
Περιγραφή Επιχείρησης / Οργανισμού:   *
  Διαθέσιμοι Χαρακτήρες
  Γράψτε μια πρόταση (μέχρι 100 χαρακτήρες), η οποία να περιγράφει το χώρο δραστηριότητας της επιχείρησης / οργανισμού σας. Η πληροφορία αυτή θα είναι χρήσιμη για τους σπουδαστές.
Όνομα:   * E-mail:   *
Επώνυμο:   * Όνομα Χρήστη (Username):   *
Θέση:   * Επιβεβαίωση Όνομα Χρήστη (Username):   *
Τηλέφωνο:   * Κωδικός (Password):   *
FAX:  Επιβεβαίωση Κωδικού (Password):   *
( * ) = Υποχρεωτικό